KURSUS

Kommunikation og digital dannelse som kompetencer i det 21. århundrede
 Stine Algot Nielsen, Gyldendal

Bliv introduceret til nye kommunikationsforløb for udskolingen, hvor fokus er rettet mod den digitale dannelse - her med afsæt i at kommunikere om sig selv, med andre og i fællesskaber.
Forløbene tager udgangspunkt i unge menneskers liv på bl.a. de sociale medier, hvor dannelse handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale kommunikation. Workshoppen giver konkrete bud på og ideer til danskundervisningens nedslag i såvel faglige discipliner som it-baserede undervisningsmidler.

Tilmeld dig kurset 

Tid
19. april 2018 kl. 9.30 - 11.00

Målgruppe
Dansklærere i udskolingen

Instruktør
Stine Algot Nielsen, Gyldendal
I samarbejde med Gyldendal

;