FOREDRAG - AARHUS CONGRESS CENTER

INGEN TILMELDING
Mød op ved lokalet – adgang efter først til mølle-princippet.


FOREDRAG ONSDAG DEN 10. APRIL

Kl. 10.00 lokale 11 - Folkeskolen efter læringsmålstyringen

Folkeskolen efter læringsmålstyringen

Læringsmålstyret undervisning kom med forenklede Fælles Mål, fordi ”det virker”. Siden er evidensen blevet problematiseret, og begrebet er trukket tilbage. Hvad kan vi sætte i stedet for læringsmålstyring og evidens?

Keld Skovmand er ph.d. og lektor

Gyldendal

Kl. 10.00 lokale 1 - Hej du har ringet til BørneTelefonen, hvad kan jeg hjælpe dig med?

Hej du har ringet til BørneTelefonen, hvad kan jeg hjælpe dig med?

Oplægget giver et indblik i, hvilke tendenser og problematikker der fylder set fra et børneperspektiv anno 2019.
Oplægsholder: Børnefaglig konsulent Solveig Jessen og en frivillig rådgiver på BørneTelefonen.

Kl. 10.00 lokale 3 - Børne- & ungdomslitteratur i undervisningen

Børne- & ungdomslitteratur i undervisningen

Foredragsholder: Lisa Gardum, master i børnelitteratur og dansklærer

Lisa Gardum præsenterer et udvalg af forlagets bøger og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan bruges i litteraturundervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Høst & Søn / Rosinante & CO

Kl. 10.00 lokale 4 - Læs sammen – nyt system til den første læseundervisning

Læs sammen – nyt system til den første læseundervisning

Hør, hvordan du med Læs sammen inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse.

Dansk Psykologisk Forlag.
V/ Conni Camille Isgaard

Kl. 10.00 lokale 5 - En ny måde at tænke på

En ny måde at tænke på

I forskningsprojektet GBL21 anvendes designtænkning i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, konstruere, håndtere designprocesser og idéudvikle. Hør mere om projektet, og få inspiration til at arbejde med designtænkning i dansk.

Oplægsholder: Maja Hansen, teamleder og digital redaktør i fremmedsprog hos Clio

Kl. 11.00 lokale 11 - GORILLA – nyt digitalt læremiddel til dansk i 3.-6. klasse

GORILLA – nyt digitalt læremiddel til dansk i 3.-6. klasse

GORILLA fører eleverne gennem junglen af multimodale tekster. Her er moderne børnelitteratur, fagtekster og medier – og sammenhæng, progression og kreativitet. Hør, hvordan dine elever lærer at læse, fortolke og producere tidens tekster.

Alinea, Trine May

Kl. 11.00 lokale 1 - 10 lette veje til kreativ undervisning

10 lette veje til kreativ undervisning

Peter Juul, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Kunsten i Aalborg, giver dig ti håndgribelige eksempler på, hvordan du gør den daglige undervisning mere kreativ. Eksemplerne er klar til brug i klassen dagen efter.

KUNSTEN

Kl. 11.00 lokale 3 - 20 minutter – Styrk forældresamarbejdet om børns læseudvikling

20 minutter – Styrk forældresamarbejdet om børns læseudvikling

Forældre får at vide, at de skal læse 20 minutter dagligt med deres børn – men hvordan gør man? Forældre spiller en central rolle i børns tidlige læseudvikling, og derfor er det vigtigt, at man som lærer samarbejder med forældre for at støtte læsningen på bedst mulig vis – både i skolen og i hjemmet.

Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg Meltofte / Straarup & Co

Kl. 11.00 lokale 4 - Læremidler fra mitCFU – kom godt i gang

Læremidler fra mitCFU – kom godt i gang

CFU’s læremiddelportal – mitCFU – rummer 1000-vis af bøger, e-bøger, tv-udsendelser, spillefilm og materialesæt til alle fag og trin. Få en introduktion til, hvordan du kan låne læremidler og finde pædagogiske vejledninger til din undervisning.

 CFU Danmark

Kl. 11.00 lokale 5 - Læsning og skrivning i det 21. århundrede

Læsning og skrivning i det 21. århundrede

V. Tatjana Fougt, forlagsredaktør, Dafolo

Et aktuelt blik på læse- og skrivedidaktik, der imødekommer nødvendige læse- og skrivekompetencer i det 21. århundrede – i både et fagligt og dannelsesmæssigt perspektiv.  

Dafolo

Kl. 12.00 lokale 11 - LIVSDUELIGHED PÅ SKOLESKEMAET – Hvad, Hvorfor og Hvordan?

LIVSDUELIGHED PÅ SKOLESKEMAET – Hvad, Hvorfor og Hvordan?

Skolen skal uddanne livsduelige børn og unge. Kom og hør hvordan, vi løser den opgave, når Louise Tidmand introducerer en konkret praksisnær tilgang med afsæt i sin Ph.d. med 500 unge, deres lærere, ledelser og UU-vejl.

Styrkeakademiet

Kl. 12.00 lokale 1 - EduLabs MatematikLøft

EduLabs MatematikLøft

- har skabt faglige resultater og løftet elevernes motivation. Få værktøjer til selv at lave et fagligt løft ved brug af MatematikFessor, og bliv klog på EduLabs forskningssamarbejder med KU og DPU om fremtidens teknologier og didaktik på portalen.

EduLab/MatematikFessor

Kl. 12.00 lokale 3 - Ro gennem sanseintegration

Ro gennem sanseintegration

Protac producerer sansestimulerende hjælpemidler med plastkugler, som stimulerer vores følesans og muskel-led-sans med dybe tryk. I skoletiden hjælper det til en bedre kropsfornemmelse, ro på kroppen og øget koncentration.
Oplæg v Bente Mygind

Protac

Kl. 12.00 lokale 4 - Skab en god skolestart

Skab en god skolestart 

En ny generation af Trin for Trin-materialer er landet. Kom og se, hvordan de kan hjælpe dig med at skabe en målrettet indsats, som styrker læringsparatheden og de personlige og sociale kompetencer hos børn, som skal begynde i skolen.

Jesper Lyders, Alinea

Kl. 12.00 lokale 5 - EVALD – nyt digitalt evalueringsmateriale

EVALD – nyt digitalt evalueringsmateriale

v/Dorthe Klint Petersen og Louise Rønberg
Hør, hvordan EVALD afdækker elevernes læseforståelse af forskellige typer tekster til mellemtrinnet. Få eksempler på, hvordan evalueringsresultater kan danne udgangspunkt for undervisning i læseforståelse.

Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kl.13.00 lokale 11 - Når jeg siger, hvad jeg tænker, finder jeg ud af, hvad jeg mener

Når jeg siger, hvad jeg tænker, finder jeg ud af, hvad jeg mener

Udfordrede elever har ofte problemer, når de skal udtrykke sig om og med matematik. Hør om sprogets og arbejdshukommelsens betydning for læring, og hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der medtænker den sproglige udfordring.

Alinea, Michael Wahl

Kl. 13.00 lokale 1 - Sæt førstehjælp og trivsel på skemaet

Sæt førstehjælp og trivsel på skemaet

Vidste du, at børn, der har lært førstehjælp, mobber mindre? Falck paramediciner og instruktør Teis Krag forklarer Trainer-to-Trainer-modellen, hvor lærere og pædagoger bliver klædt på til selv at undervise skolebørn i førstehjælp.

Falck assistance A/S

Kl. 13.00 lokale 3 - Læsefidusen – dit nye dansksystem

Læsefidusen – dit nye dansksystem

Kom og hør om dit nye dansksystem til indskolingen. Læsefidusen understøtter hele danskfaget og den nyeste forskning: både at læseundervisning skal rumme en balanceret vægtning af ordafkodning og sprogforståelse for at give effekt; og at forældreinvolvering er effektfuld!

Dansklærerforeningens Forlag

Kl. 13.00 lokale 4 - Fortæl, tell, erzähl

Fortæl, tell, erzähl 

Kom og oplev en præsentation af læremidler fra mitCFU, som du med fordel kan bruge i arbejdet med fiktion og den gode historie i din sprogundervisning.
Hør også om, hvordan du kan supplere den fortællende dimension med film og tv-udsendelser fra mitCFU. 

CFU Danmark

Kl. 13.00 lokale 5 -Den dystopiske fremtid

Den dystopiske fremtid

v/Kenneth Bøgh Andersen
Med udgangspunkt i fremtidsromanen De Hvide Mænd fortæller forfatteren om, hvordan han bruger det dystopiske i sine fortællinger. KBA præsenterer desuden den nyskrevne novelle Uegnet, der indgår i De Folkekirkelige Skoletjenesters projekt om utopier og dystopier. 

KK Skoletjenesten

Kl. 14.00 lokale 11 - Digital og analog læsning

Digital og analog læsning 

Læsning på et digitalt medie stiller ifølge forskningen store krav til din hjerne. Hvornår skal du bruge skærmen til læsning, og hvornår skal du vælge bogen – og hvad sker der, hvis du bare lytter til en lydbog?

Bo Steffensen, forsker i læsning og hjernen 

Gyldendal

Kl. 14.00 lokale 1 - (Be)Greb om Idræt

(Be)Greb om Idræt 

Materialet "(Be)greb om idræt" sætter fokus på den temafaglige del af idrætsundervisningen. Det består af en række tematiske tekster, der kan anvendes i undervisningen og op til prøven. Materialet tager afsæt i idræt som vidensfag og inddrager forskning og undersøgelser.

Meloni

Kl. 14.00 lokale 3 - Ned i litteraturen

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Carlsen

Kl. 14.00 lokale 4 - TRIV NU - Psykiatrifonden

TRIV NU - Psykiatrifonden 

Psykiatrifonden præsenterer viden og erfaringer med opbygningen af trivsel til folkeskolens mellemtrin og udskoling via. det digitale og interaktive læremiddel TRIV NU. Du får mulighed for selv at prøve øvelser fra lærermidlet – og bliver køreklar til at bruge TRIV NU. 

Psykriatrifonden

Kl. 14.00 lokale 5 - Når teknologien får alle elever med

Når teknologien får alle elever med 

Forskerne er ganske enige: Det digitale åbner op for interessante differentieringsmuligheder og gevinster for eleverne. Få et indblik i de komplekse teknologiers potentialer for differentiering, og hvordan de bedst udnyttes i et digitalt læremiddel. 

Oplægsholder:  Ann-Birthe O. Nicolaisen, Educational Innovation Manager hos Clio

Kl. 15.00 lokale 11 - ’Flere hjernepauser’ - Værktøjer til klasseledelse

’Flere hjernepauser’ - Værktøjer til klasseledelse

Vi er klar med flere nye skønne hjernepauser til krop og hjerne, puls og energi, ro og nærvær. Bliv inspireret og få nye hjernepauser til din praksis. På gensyn. 
v/Søs Rask Andresen og Nanna Paarup

Dansk Psykologisk Forlag

Kl. 15.00 lokale 1 - Filosofisk dialog med børn (Caroline Schaffalitzky)

Filosofisk dialog med børn (Caroline Schaffalitzky) 

Kom og hør om en stærkt dialogisk undervisningspraksis der på en gang engagere og træner sprog og abstrakt tænkning. 

Akademisk Forlag

Kl. 15.00 lokale 3 - God forberedelse til grundskolens prøver

God forberedelse til grundskolens prøver

Hør om, hvordan du kan forberede eleverne til samtlige prøveformer i naturfagene og matematik – fx den fællesfaglige naturfagsprøve, de digitale naturfagsprøver samt de mundtlige og skriftlige prøver i matematik. Få en præsentation af den helt nye portal Xplore Prøver og test.

Ved Jesper Bønløkke og Emilie Søndergaard, forlagsredaktører GO

Kl. 15.00 lokale 4 - Foredrag om Julemærkehjem

Foredrag om Julemærkehjem 

Julemærkefonden tilbyder børn i alderen 7-14 år et ophold, der har til formål at styrke barnets trivsel, sundhed og selvværd.
Forstander Lise Claesson uddyber indholdet i børnenes ophold og hvilke målgrupper af børn, de har mulighed for at hjælpe.

Julemærkehjemmet

Kl. 15.00 lokale 5 - NY FILM: Læreres relationskompetence – tre synlige kendetegn

NY FILM: Læreres relationskompetence – tre synlige kendetegn 

Se hvordan lærere helt konkret handler relationskompetent i undervisningen og stil spørgsmål til skoleforsker Louise Klinge.
Se flere gratis film på filmkompagniet.dk

Louise Klinge og Marianne Rasmussen, Filmkompagniet

FOREDRAG TORSDAG DEN 11. APRIL

Kl. 9.30 Lokale 11 - Skrivning på mellemtrinnet

Skrivning på mellemtrinnet

Klara Korsgaard vil tale om, hvordan undervisning i og med skrivning i både danskfaget og skolens øvrige fag kan understøtte faglig læring, motivation og demokratisk dannelse.

Klara Korsgaard er tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning 

Gyldendal

Kl. 9.30 lokale 1 - SOCIAL-EMOTIONEL LÆRING

SOCIAL-EMOTIONEL LÆRING

- i indskolingen er helt afgørende for at kunne håndtere sig selv i fællesskabet og have overskud til læring. Kom og hør, hvordan vi kan gribe opgaven an med helt konkrete materialer og tilgange, der er danskudviklede og forskningsinformeret.

Styrkeakademiet

Kl. 9.30 lokale 3 - Børn skal mestre at læse og få lyst til litteratur

Børn skal mestre at læse og få lyst til litteratur

Hvordan bruger du tekster i dansk, så eleverne mestrer at læse og får skærpet deres læselyst? Hør, hvornår eleverne har gavn af læsepædagogiske tekster, og hvornår de skal møde litterære tekster.

Alinea, Pernille Frost & Kenneth Jakobsen Bøye

Kl. 9.30 lokale 4 - Lær eleverne af læse digitalt

Lær eleverne af læse digitalt

Hvad kendetegner digitale tekster? Hvilke udfordringer stilles læseren over for? Hvilke strategier kan eleverne bruge? Få en introduktion til KNASTER, som er syv strategier til læsning af digitale tekster.

Oplægsholder: Malene Lindh Jørgensen, digital redaktør i dansk hos Clio

Kl 9.30 lokale 5 - Co-teaching

Co-teaching

Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Konsulent Christian Søndermand Bro fortæller om co-teaching i praksis.

Dafolo

Kl. 10.30 lokale 11 - Kreativitetens dannelsesperspektiv

Kreativitetens dannelsesperspektiv

Lene Tanggaard, professor

Hvordan lærer børn, og hvad kræver det at fastholde kreativitet, fantasi og lysten til læring og dannelse i et livslangt perspektiv? Få gode ideer til kreative læreprocesser i alle fag.

Copydan Tekst & Node

Kl. 10.30 lokale 1 - Hvordan inddrager man bedst muligt film og tv i undervisningen?

Hvordan inddrager man bedst muligt film og tv i undervisningen?

Henrik Poulsen, cand.mag. og lærebogsforfatter, belyser med eksempler, hvordan film og tv kan indgå i undervisningen med udgangspunkt i lærebogen ’Læring med levende billeder – det digitale perspektiv (2019)’.

AVU-medier

Kl. 10.30 lokale 3 - Reboot dine digitale vaner

Reboot dine digitale vaner 

Hvordan får man landets unge til at lægge mobilen fra sig og ændrer deres digitale vaner? Thomas Pape har undersøgt sagen sammen med 24 gymnasieelever fra Århus Statsgymnasium. Oplægget henvender sig til ledere, undervisere og studievejledere.

 Thomas Pape / Straarup & Co

Kl. 10.30 lokale 4 - FILM – Oplev Forstå Skab!

FILM – Oplev Forstå Skab! 

Wikke og Rasmussen, filminstruktører
Tobias Høybye, lærer Viborg kommune
Sia Søndergaard, Animated Learning Lab

I fritiden lærer- og kommunikerer børn og unge gennem levende billeder og storytelling. Få svar på hvordan du kan hjælpe filmsproget ind i undervisningen når vi taler om vejen fra fjerpen til filmsprog, forestillingsevne og nye filmfaglige læringsfællesskaber.

Det Danske Film Institut, Station Next og Animated Learning Lab/ VIA UC

 

Kl. 10.30 lokale 5 - Så stav da årdenligt!

Så stav da årdenligt! 

Er stavetilegnelsen vanskeligere i dansk end i andre sprog, og kan teknologien hjælpe os? 

Stefan Pal, datalingvist, Wizkids

Kl. 11.30 lokale 1 - Når vi tror på børn

Når vi tror på børn 

Hvordan arbejdet med enkle visuelle redskaber med udgangspunkt i en anerkendende og styrkebaseret tilgang hjælper børn til at skabe positive fortællinger og derved finder troen på at kunne lære. 

Oplægsholder Hanne Aalling Risager, RessourceDetektiven

Kl. 11.30 lokale 3 - Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro

Vil du gerne kunne skabe endnu bedre samtaler med forældre, børn og familier? Bliv klogere på de faldgruber, som fagprofessionel kommunikation oftest havner i, og på hvordan du kan handle hensigtsmæssigt, når det sker. 

Oplægsholder Jacob Folke Rasmussen

Akademisk

Kl. 11.30 lokale 4 - Teknologiforståelse for skolens yngste

Teknologiforståelse for skolens yngste

Hvordan kan du klæde eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet på til at arbejde med teknologi og ressourcer i natur/teknologi? Få inspiration til din undervisning, og få masser af praktiske og eksperimentelle opgaver – fx Kod din makker og Lav en robothånd.

GO Forlag v. Anette Gjervig, læremiddelforfatter og lærer på Ejerslykkeskolen.

Kl. 11.30 lokale 5 - Dansk for alle – Nyhed til indskolingen

Dansk for alle – Nyhed til indskolingen 

Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmedsprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab.

Meloni

Kl. 12.30 lokale 11 - Gyldendal Booktalk

Gyldendal Booktalk

Kom og hør om de nyeste bøger fra Gyldendal. Vi præsenterer nyheder fra Kim Fupz, Søren Jessen, Glenn Ringtved m. fl.

I kan også møde de to forfattere, Sanne Munk Jensen og Sarah Engell, der vil fortælle om deres nye bog "Tag gaden tilbage". 

Gyldendal

Kl. 12.30 lokale 1 - STYRK RELATIONSKOMPETENCEN

STYRK RELATIONSKOMPETENCEN

- og skab de bedste betingelser for trivsel og læring. Kom og bliv klogere på din relationskompetence og på, hvordan du helt konkret gennem en styrkebaseret relationskompetent pædagogisk praksis kan øge elevernes selvværd, trivsel og læring.

Styrkeakademiet

Kl. 12.30 lokale 3 - Intensiv læring i folkeskolen

Intensiv læring i folkeskolen 

Mange skoler kæmper med en restgruppe af elever, som har svært ved at møde de faglige krav. Intensive læringsforløb, som integreres i skoledagen, kan hjælpe de elever til succes. Mød en lærer og forfatter, som bruger intensiv læring som en del af sin praksis. 

Alinea, Julie Hardbo

Kl. 12.30 lokale 4 - Lær at styrke empati, nærvær og nysgerrighed med et kortspil.

Lær at styrke empati, nærvær og nysgerrighed med et kortspil. 

Hør om samtalespillet SNAK, der allerede bruges på skoler over hele landet, v. Iværksætter og Foredragsholder Frederik Svinth

"Desto flere historier vi fortæller om os selv, desto bedre lær vi os selv at kende.”

SNAK

Kl. 12.30 lokale 5 - Skab gode rammer om spisepausen i skolen

Skab gode rammer om spisepausen i skolen

Spisepausen er et dannelsesrum. Hvordan skaber du gode rammer om spisepausen og fremmer elevernes koncentration i timerne? Bliv inspireret og få ny viden - både dig, der er lærer, pædagogisk medarbejder eller leder.

Sund mad og Kommunikation, Fødevarestyrelsen

Kl. 13.30 lokale 11 - Børn har brug for håb og humor

Børn har brug for håb og humor

Opfindsomme børn, forvirrede forældre og livet i al dens mangfoldighed.

Kenneth Jakobsen Bøye, master i børns litteratur og medier, møder børnebogsforfatter og tv-journalist Gitte Løkkegaard og taler om, hvilke ingredienser der er vigtige i børnelitteratur. 

Alinea Kenneth Jakobsen Bøye & Gitte Løkkegaard

Kl. 13.30 lokale 1 - Skriftsproglige kompetencer - digital skriveprøve

Skriftsproglige kompetencer - digital skriveprøve

Nyt dansk værktøj, udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet. Med unik kombination af maskinel tekstanalyse og lærerbedømmelse evalueres elevernes skriftlige fremstilling inden for fem genrer.

v/ Ida Lyndby Jensen og Henrik Skovdahl Hansen

 Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kl. 13.30 lokale 3 - Ned i litteraturen

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Carlsen

Kl. 13.30 lokale 4 - Tag med på en guidet rundtur i danskfaget

Tag med på en guidet rundtur i danskfaget

Få en præsentation af de nyeste læremidler til danskfaget - fra indskoling til udskoling.

Se og mærk de nyeste bøger, opdag flere nye titler på vores e-bøger, og hør mere om vores udvalg af tv-udsendelser og spillefilm.

CFU Danmark

Kl. 13.30 lokale 5 - Write Assistant - fremtidens skriveværktøj

Write Assistant - fremtidens skriveværktøj 

Skriv lettere, hurtigere og mere flydende på engelsk med Write Assistant - fremtidens skriveværktøj. Write Assistant foreslår næste ord i sætningen ud fra konteksten og slår selv op i ordbogen, så du kan holde dit skriveflow.

Ordbogen.com

Kl. 14.30 lokale 11 - Kreativitet; en af fremtidens efterspurgte kompetencer

Kreativitet; en af fremtidens efterspurgte kompetencer
– analogt såvel som digitalt

Men kan man skabe kreativitet, og kan en ændret tilgang til elevernes arbejde få den til at blomstre?

Christoffer Cold-Ravnkilde (Lærer/forfatter) og Mads Quistgaard (Designrådet/Urgent Agency) 

Gyldendal


 

 
 

 

 


Indhold øverst

;