FOREDRAG

EKSTRA TILBUD ONSDAG


Sponseret af

Når messen slutter, kan du fra 16.15 – 17.00 opleve et ekstra foredrag at gå hjem på. Mød Abdel Aziz Mahmoud og ”Dansk og arabisk på én gang ...”. Til foredraget er der et begrænset antal pladser – men gå ikke forgæves. Fra onsdag den 1. februar kan du reservere en gratis billet. Det er først til mølle, der gælder. Din billet skal være afhentet på selve dagen senest kl. 14.00. Herefter kan overskydende billetter afhentes af alle øvrige besøgende på messen.

Fra onsdag den 1. februar kan du reservere en gratis billet på viacfu.dk/cfu17835

 PDF oversigt med alle foredrag onsdag den 26. april

EKSTRA TILBUD TORSDAG


Sponseret af

Når messen slutter, kan du fra 16.15 – 17.00 opleve et ekstra foredrag at gå hjem på. Mød Huxi Bach og ”Skolen - Et Kig Udefra”. Til foredraget er der et begrænset antal pladser – men gå ikke forgæves. Fra onsdag den 1. februar kan du reservere en gratis billet. Det er først til mølle, der gælder. Din billet skal være afhentet på selve dagen senest kl. 14.00. Herefter kan overskydende billetter afhentes af alle øvrige besøgende på messen.

Fra onsdag den 1. februar kan du reservere en gratis billet på viacfu.dk/cfu17836

 PDF Oversigt med alle foredrag torsdag den 27. april


FOREDRAG ONSDAG

Kl. 10.00 lokale 11 - Lang og kedelig skoledag? /Skolemessen
Lang og kedelig skoledag?

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Hvad med reformen og den åbne skole? Lærer- og skolepædagogsamarbejdet? Skoleledelsen? Eller den lange, varierede skoledag? Spørgsmål, der belyses med afsæt i bl.a. den nationale følgeforskning.
Skolemessen

1

Kl. 10.00 lokale 1 - Forlaget Carlsen – nye titler og projekter /Forlaget Carlsen
Forlaget Carlsen – nye titler og projekter 

Forlagschef Ole Sønnichsen præsenterer sammen med redaktørerne Sara Ejersbo Frederiksen og Jesper Roos Jacobsen Forlaget Carlsens nye titler og fortæller om kommende projekter og om de store temaer og trends i 2017.
Forlaget Carlsen

2

 

Kl. 10.00 lokale 3 - Det fælles i det faglige /Gyldendal
Det fælles i det faglige

Bodil Nielsen, Ph.d.

Eleverne skal blive gode til at arbejde undersøgende, bruge kilder, argumentere, kommunikere om fag og udvikle sprog. Det har betydning for elevers dannelsesproces og indgår i mange fags Fælles Mål. Hvordan kan det indgå i læreres samarbejde?
Gyldendal

3

Kl. 10.00 lokale 4 - Engelsk i indskolingen på et nyt niveau /Alinea
Engelsk i indskolingen på et nyt niveau

Louise Holst Tollan og Sara Hajslund,
engelsklærere
Med de digitale ressourser i grundsystemet YES WE CAN leger I med billeder, ord, lyd og baggrunde fra elevbogen og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde.
Kom og se hvordan!
Alinea

4

Kl. 11.00 lokale 11 - Hvor taler du flot dansk! – Når integrationen lykkes /Skolemessen
Hvor taler du flot dansk!
– Når integrationen lykkes

Abdel Aziz Mahmoud, journalist,
tv-vært, forfatter og foredragsholder
Der er ingen rigtige meninger, men mange gode råd, når Abdel Aziz Mahmoud fortæller om at være ny i Danmark, om at ville være dansk på den rigtige måde og om balancegangen mellem en ny kultur og familiens rødder. Et indlevende og usentimentalt foredrag om dem, der gjorde en forskel undervejs: Naboer, arbejdsgivere, lærere ...
Skolemessen

5

Kl. 11.00 lokale 1 - Mød FrontRead på Skolemessen /Frontread
Mød FrontRead på Skolemessen 

Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning.
Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer.
FrontRead

6

 

Kl. 11.00 lokale 3 - Digital dannelse og sprog i skolen /AVU-medier
Digital dannelse og sprog i skolen

Camilla Mehlsen, rådgiver og forfatter
Bliv klogere på digitale elever og fremtidens sprogundervisning. Med afsæt i bogen Teknologiens testpiloter giver hun sit bud på, hvad den digitale børnegeneration har brug for at lære, og hvilken rolle digitale medier spiller for skolen med særligt fokus på sprogundervisning.

AVU-medier

7

Kl. 11.00 lokale 4 - Sådan skaber lærere og pædagoger trivsel i skolen /Akademisk Forlag
Sådan skaber lærere og pædagoger trivsel i skolen

Helle Fisker
Bliv inspireret af Helle Fisker, der giver sit bud på, hvordan du ud fra en styrkebaseret tilgang løser kerneopgaven om at skabe optimale betingelser for trivsel og læring i skolen.
Akademisk Forlag

8

Kl. 12.00 lokale 1 - Gå online med din læse- og skriveundervisning /ConDidact A/S
Gå online med din læse- og skriveundervisning

Hanne Broager, redaktør frilæsning.dk
Få inspiration til, hvordan du vha. onlinematerialer kan gøre din læse- og skriveundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet endnu bedre, samtidig med, at du motiverer dine elever til læsning.
ConDidact A/S

9

Kl. 12.00 lokale 3 - Praktisk-musisk undervisning i indskolingen /Clio Online
Praktisk-musisk undervisning i indskolingen

Med udgangspunkt i Clio Onlines komplette digitale materiale vil vores redaktører give tips og tricks til din undervisning og præsentere dig for de helt nye læringsportaler til idræt, musik og billedkunst i indskolingen.
Clio Online

10

Kl. 12.00 lokale 4 - NY inspiration til musik i den åbne skole og understøttende undervisning /Dansk komponistforening
NY inspiration til musik i den åbne skole og understøttende undervisning

Else Marie Okkels, UC Syd og Peter Bruun, komponist.
Om Fem Spor i ny dansk musik, undervisningsmateriale med opgaver, lydklip og filmklip. Ideer til et samarbejde mellem folkeskole og musikskole.
Dansk Komponistforening

11

Kl. 13.00 lokale 11 - Mit livs lærer/Copydan Tekst & Node
Mit livs lærer

Oplev skuespiller og forfatter Hassan Preisler fortælle om ”Mit livs lærer”  - en person, der betød alverden for, hvor han er i dag. 
Copydan Tekst & Node

12

Kl. 13.00 lokale 1 - Linguascope /Forlaget åløkke
Linguascope

til alle sproglærere i engelsk, tysk, fransk og spansk:
Få en interessant indføring i programmet ondag den 26. april kl. 13,00-13,45 i lokale 1
Linguascope giver dig sprog for sprog tusinder af muligheder for sprogligt arbejde i klassen og hos eleverne derhjemme. Vi giver dig et godt indblik i nogle af dine og dine kollegers mange muligheder.
Ud fra et stort antal talte og illustrerede mønsterdialoger fyldt med chunks på vigtige livsområder opnår eleverne hurtigt sikkerhed i ’indfødt’ kommunikation. Hver dialog støttes og befæstes i funktionel sammenhæng med en mængde engagerende online spil og opgaver.
Med programmet kan du differentiere på tre niveauer, stille interaktive opgaver eller udskrive nogle af de mange, der allerede er klar i systemet. Vi viser, hvor let du selv kan skabe opgaver ud fra dine egne ønsker eller iværksætte dialoger via flotte tegneserier, hvortil du selv eller eleverne laver oplæg.
Eleverne kan logge ind på skolen og derhjemme (alle platforme), og du vil opleve, at dine elever lærer sig sprog i fritiden, ganske enkelt fordi de ikke kan lade være.
Her er blot nævnt eksempler på programmets mange muligheder, som du og dine elever hurtigt kommer til at holde af.
Forlaget åløkke

13

Kl. 13.00 lokale 3 - Autismevenlig undervisning /Gyldendal
Autismevenlig undervisning

Charlotte Ryhl, psykolog
Behovet for autismevenlig undervisning i skolen er større end før pga. nye love og aftaler. Ryhl præsenterer nogle præmisser for autismevenlig undervisning, og der gives desuden nogle konkrete bud på, hvordan undervisningen kan gennemføres.
Gyldendal

14

Kl.13.00 lokale 4 - Sæt danskfaget i spil på nye måder /Alinea
Sæt danskfaget i spil på nye måder

Simon S. Fougt, ph.d., cand.pæd, forfatter til Kaliber
Hvordan viser du dine elever et moderne danskfag og træner de kompetencer, som efterlyses i det 21. århundrede? Med scenariebaseret undervisning sætter Kaliber eleverne i centrum og tvinger dem til at reflektere og tage stilling.
Alinea

15

Kl. 13.00 lokale 5 - Fysisk læringsmiljø /Højer Møbler
Fysisk læringsmiljø

Kan man skabe motivation og øge læring via det fysiske læringsmiljø? Hvad siger forskning og erfaringer om hvordan vi kan øge underviserens mulighedsrum og elevernes læring og trivsel? Få ny viden og bliv inspireret til hvordan I kan udvikle jeres fysiske læringsmiljø.
Højer Møbler

16

Kl. 13.00 lokale 13 - Foredrag om lærings- og koncentrationsbesvær /Klinik Syn og Indlæring
Foredrag om lærings- og koncentrationsbesvær

Dorthe Borgkvist, neuro-optometrist og forsker i læringsstile på 24.år, holder foredrag om, hvordan fysiologien og neurologien påvirker læring, og hvordan 30minuters daglige øvelser og lege kan højne indlæring og koncentration.
Klinik Syn og Indlæring

17

Kl. 14.00 lokale 11 - Sådan træner du børn og unges selvkontrol /Dansk Psykologisk Forlag
Sådan træner du børn og unges selvkontrol

Rune Kappel
Selvkontrol betragtes inden for psykologien som en af menneskets vigtigste kompetencer. Men hvad er selvkontrol? Hvorfor er det afgørende? Og hvordan kan vi arbejde målrettet med dette i pædagogisk praksis.
Dansk Psykologisk Forlag

18

Kl. 14.00 lokale 1 - Undervisningsdifferentiering i engelsk /ConDidact A/S
Undervisningsdifferentiering i engelsk

Julie Svarre, Redaktør InEnglishPlease.dk
Få et bud på hvordan man kan tilrettelægge engelskundervisningen, så den tilgodeser flest mulige elever. Vi viser, hvordan man ved hjælp af InEnglishPlease.dk kan udfordre og støtte alle elever.
ConDidact A/S

19

Kl. 14.00 lokale 3 - Digital literacy på skoleskemaet /Clio Online
Digital literacy på skoleskemaet

Digitale kompetencer er uundværlige i fremtiden, men digital literacy er ikke på skoleskemaet. Hvilke digitale kompetencer er nødvendige, og skal vores børn ikke lære dem i skolen? Clio Onlines it-didaktiske konsulent kommer med sit bud.
Clio Online

20

Kl. 14.00 lokale 4 - Hjælp de udsatte børn med en tidlig indsats /KMD
Hjælp de udsatte børn med en tidlig indsats

Udsatte børn og unge har brug for hjælp så tidligt som muligt. Den indsats kan kommunen binde sammen på tværs med KMD Stafetlog, hvor fagpersoner noterer deres opmærksomheder for barnet ét sted, inddrager forældrene og samarbejder om fælles mål for indsatsen.
KMD

21

Kl. 14.00 lokale 5 - Bliv godt klædt på til prøverne i matematik. /GO Forlag
Bliv godt klædt på til prøverne i matematik.

Torben Blankholm, forfatter, lærer og beskikket censor i matematik
Få inspiration til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik, og hvordan du kan træne eleverne op til prøverne med det digitale læremiddel Xplore Matematik.
GO Forlag

22

Kl. 15.00 lokale 11 - Grammasjang /Dafolo
Grammasjang

Sigrid Dahl og Christine Sauer
Sigrid Dahl og Christine Sauer fortæller om et digitalt læremiddel, der med afsæt i gamification-teori styrker elevernes faglige udvikling inden for retskrivning. Der fortælles om de bagvedliggende tanker og det læringsteoretiske afsæt for Grammasjang.
Dafolo

24

Kl. 15.00 lokale 1 - Styrk elevernes informationskompetence /CFU Danmark
Styrk elevernes informationskompetence

Bliv klogere på søgsmart.dk. Værktøjet hjælper elever i grundskolen med at blive informationskompetente og understøtter samtidig lærere og vejlederes arbejde med at stilladsere undervisningen.
CFU Danmark

25

Kl. 15.00 lokale 3 - Workshop med LEGO Education /MV-Nordic
Workshop med LEGO Education

Kom og oplev, hvor nemt det er at sætte gang i din naturvidenskabelige undervisning. Bliv udfordret med en åben opgave, hvor du skal være kreativ og innovativ. Vi arbejder med undervisningsmaterialet WeDo 2.0 fra LEGO Education.
MV-Nordic

26

Kl. 15.00 lokale 4 - Forløbskalenderen i MoMo /Systematic
Forløbskalenderen i MoMo

Inger Surrow, Senior Manager
En læringsplatform skal give overblik og understøtte fleksibel planlægning og samarbejde.
Forløbskalenderen i MoMo gør det nemt at samarbejde og letter planlægningen af næste skoleår.
Systematic

27

Kl. 15.00 lokale 5 - Hvad vil I med teams? /Astra
Hvad vil I med teams?

Der kan være mange gevinster ved konstruktivt teamsamarbejde i uddannelsessektoren, idet det både kan medføre bedre undervisning og større trivsel hos såvel medarbejdere som elever. Kom og hør om erfaringer og metoder til god ledelse af teams.
Astra

28

FOREDRAG TORSDAG

Kl. 9.30 Lokale ? - Professionelle læringsfællesskaber /Dafolo
Professionelle læringsfællesskaber

Kan du holde fokus på elevens læring? Konsulent Anne Hejgaard fortæller, hvordan man kan udvikle et effektivt og målstyret teamsamarbejde, så det enkelte team arbejder som et professionelt læringsfællesskab. 
Dafolo

30

Kl. 9.30 lokale 1 - Let adgang til e-bøger, film og tv til dig og dine elever /CFU Danmark
Let adgang til e-bøger, film og tv til dig og dine elever

På mitCFU findes et væld af e-bøger, film og tv. Hør, hvordan du søger, hvordan du streamer, og hvordan du giver dine elever adgang til både e-bøger og streaming i skolen og derhjemme.
CFU Danmark

31

Kl. 9.30 lokale 3 - Undersøg dig til naturfaglig viden - om det undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen /Astra
Undersøg dig til naturfaglig viden - om det undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen

Børns undersøgelser i naturen og i naturfagene er centrale for tilegnelse af viden og færdigheder. Astra præsenterer en progression for lærere og pædagogers arbejde med at understøtte børns naturfaglige undersøgelser.
Astra

32

Kl. 9.30 lokale 4 - Gør dine elever til korrekturkonger! /Alinea
Gør dine elever til korrekturkonger!

Esben Neergaard, læremiddelkonsulent, Alinea
Udskolingslærer i dansk? Kom og oplev Alineas nye, intelligente læremiddel, som aktiverer dine elever med undervisning og træning i retstavning og grammatik. iStavning tilpasser sig den enkelte elev, så alle udvikler sig og bliver dygtigere.
Alinea

33

Kl. 10.30 lokale ? - Hvorfor kreativitet i skolen? /Gyldendal
Hvorfor kreativitet i skolen?

Lene Tanggaard, professor
Oplægget indkredser de faktorer, der er mest afgørende for at fremme kreativitet i skolen. Oplægget opridser hvilke pædagogiske grundgreber og forholdemåder, der kan gøre, at undervisning og læringsmiljøer kommer til at summe af kreativitet.
Gyldendal

34

Kl. 10.30 lokale 1 - Bliv klædt på til den fælles naturfagsprøve /GO Forlag
Bliv klædt på til den fælles naturfagsprøve

Pernille Ulla Andersen, forfatter og lektor læreruddannelsen VIA UC
Få inspiration til arbejdet med de fællesfaglige fokusområder i naturfagene i 7.- 9. kl. med læremidlet Xplore På tværs. På workshoppen får du også vejledning til den fællesfaglige prøve.
GO Forlag

35

Kl. 10.30 lokale 3 - Mapop - et digitalt læremiddel, som giver mulighed for fleksibilitet /Mapop
Mapop - et digitalt læremiddel, som giver mulighed for fleksibilitet

Det digitale læringsmiddel mapop gør det let at planlægge, gennemføre og evaluere didaktiske opgaveløb. Her muliggøres faglig relevant bevægelse i undervisningen og lav forberedelsestid. Mapop’s mange funktioner giver desuden fleksibilitet og plads til kreativitet.
Mapop

36

Kl. 10.30 lokale 4 - Gør træning til læring med CampMat /Alinea
Gør træning til læring med CampMat /Alinea

Kristoffer Krab Søgaard, digital matematikredaktør, Alinea
Er du indskolingslærer i matematik? Oplev det intelligente læremiddel CampMat, der gennem sjove spilelementer træner eleverne på deres eget niveau. CampMat kan kombineres med Alineas matematiksystemer.
Alinea

37

Kl. 11.30 lokale ? - Professionelle og betydningsfulde voksne /Skolemessen
Professionelle og betydningsfulde voksne

Lisbeth Zornig Andersen, debattør mm
Mange børn vokser op i udsatte hjem. Hvordan kan skolen få den lille pige med svovlstikkerne til at ende som en prinsesse? Få opskriften på en børnestrategi, hvor besværlige børn kan elskes, og ”besværligheden” er en del af styrken.
Skolemessen

38

Kl. 11.30 lokale 3 - TAKT i skolen /Dansk Psykologisk Forlag
TAKT i skolen

Helle Overballe Mogensen og Tine Kristensen
TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork. Med teamredskabet TAKT får du konkrete og overskuelige trivselsredskaber. Kan bruges på alle klassetrin af lærere, pædagoger, AKT- og inklusionsvejledere, PPR og ledere.
Dansk Psykologisk Forlag.

40

Kl. 11.30 lokale 4 - Nyhed til dig, som underviser i dansk som andetsprog /Alinea
Nyhed til dig, som underviser i dansk som andetsprog

Mette-Maria Rydén, konsulent i dansk som andetsprog, Viborg Kommune
Hvordan aktiverer du elevernes sprogbrug med CL? Fart på dansk bygger bro til almenundervisningen og giver eleverne et sprog til at kunne deltage i alle skolens fag. Gratis særtryk.
Alinea

41

Kl. 12.30 lokale ? - Læseforståelsens fantastiske fire /Akademisk Forlag
Læseforståelsens fantastiske fire

Merete Brudholm og Pernille Sørensen
Hør hvordan eleverne kan udvikle sig til aktive og strategiske læsere ved at gøre brug af en bred vifte af læseforståelsestrategier i deres aktive dialog med såvel fag- som skønlitterære tekster.
Akademisk Forlag

42

Kl. 12.30 lokale 1 - Interaktive forløb og undersøgelser i naturen /ConDidact A/S
Interaktive forløb og undersøgelser i naturen

Jesper Bønløkke, Redaktør danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk
Få inspiration til hvordan man med hjælp af nyudviklede interaktive forløb og undersøgelser i naturen kan lave motiverende og inspirerende undervisning både ude og inde.
ConDidact A/S

43

Kl. 12.30 lokale 3 - Skønlitteratur i undervisningen /Høst & Søn / Rosinante & CO
Skønlitteratur i undervisningen

Anette Øster, redaktør & marketingkonsulent
Hør Anette Østers præsentation af nyheder fra Høst & Søn og få idéer til, hvordan forlagets bøger og andre materialer kan anvendes i arbejdet med skønlitteratur i undervisningen og på læringscentret.
Høst & Søn / Rosinante & CO

44

Kl. 12.30 lokale 4 - Interaktivt fortællespil med Louis Jensen /CxD
Interaktivt fortællespil med Louis Jensen

Oplev, hvordan en fortælling kan dekonstrueres og genopleves på tværs af modaliteter, når vi hopper gennem mysteriet om Lakridsmanden på de interaktive brikker Hopspots. Fortællespillet er målrettet de ældste klasser og støttet af Undervisningsministeriet.
CxD

45

Kl. 12.30 lokale 5 - Det gode tankesæt /Kompetencehuset Heckmann
Det gode tankesæt

Dette oplæg giver viden om og konkrete værktøjer til arbejdet med det gode tankesæt. Her refereres bl.a. til Carol Dweck, som i sin motivationsforskning har fundet to typer af tankesæt: Et fikseret (fixed) og et dynamisk (growth), der har betydning for elevers læring.

 

Kl. 12.30 lokale 13 - INTRO TIL SOUNDMAP.DK - ny undervisningsapp til 5.-6. kl

INTRO TIL SOUNDMAP.DK - ny undervisningsapp til 5.-6. kl. 

»Komponist Hans Sydow præsenterer SOUNDMAP.DK, en ny tværfaglig undervisningsapp, hvor du og dine elever kan optage, redigere og lave et landkort af historier, lyde og musik. Medbring din smartphone og hør hvordan du kan bruge appen i din undervisning.«

Kl. 13.30 lokale ? - Uden mål og med – forenklingen af John Hattie og Fælles Mål /Gyldendal/Skolemessen
Uden mål og med – forenklingen af John Hattie og Fælles Mål

Keld Skovmand, lektor
Forenkling af mål skulle hæve niveauet, men det er faldet. Det nye fokus på læringsmål baseres i vid udstrækning på Hattie, men der findes intet belæg hos Hattie for læringsmålstyret undervisning – tværtimod.
Gyldendal/Skolemessen

46

Kl. 13.30 lokale 1 - Forløbskalenderen i MoMo /Systematic
Forløbskalenderen i MoMo

Inger Surrow, Senior Manager
En læringsplatform skal give overblik og understøtte fleksibel planlægning og samarbejde.
Forløbskalenderen i MoMo gør det nemt at samarbejde og letter planlægningen af næste skoleår.
Systematic

47

Kl. 13.30 lokale 3 - Digital undervisning i 0. klasse /Clio Online
Digital undervisning i 0. klasse

Børnehaveklassen er Clio Onlines helt nye læringsportal til de yngste elever. Med årsplaner, forløb, tekster og aktiviteter får du et komplet digitalt materiale med masser af inspiration og en faglig støtte til dig og dine elever.
Clio Online

48

Kl. 13.30 lokale 4 - Unik løsning til ordblinde /Alinea
Unik løsning til ordblinde

Thomas Mose og Mikael Højbjerg, ordblindelærer og læsevejleder
Arbejder du med ordblinde? Hør, hvordan du med et unikt digitalt læremiddel arbejder målbaseret med elever, som har svært ved at læse og stave. Den nye løsning baserer sig på Alineas platform for adaptive læremidler.
Alinea

49

Kl. 13.30 lokale 5 - Brug læse- og skriveværktøjer i almenundervisningen /MV-Nordic
Brug læse- og skriveværktøjer i almenundervisningen

CD-ORD og IntoWords behøver ikke kun være til ordblinde elever. PD i specialpædagogik Lenni Gottlieb viser, hvordan værktøjerne kan bruges i hele klassen, selvom eleverne er på forskellige niveauer.
MV-Nordic

50

Kl. 13.30 lokale 13 - Børn, der er svære at forstå /Dansk Psykologisk Forlag
Børn, der er svære at forstå

Connie Nissen
Nogle børn har sansemæssige og motoriske udfordringer og kan have svært ved at indgå i samspil med andre – og kan have en adfærd, der undrer og bekymrer. Lær at forstå disse børn bedre. Relevant for alle klassetrin.
Dansk Psykologisk Forlag

51

Kl. 14.30 lokale 1 - Let adgang til e-bøger, film og tv til dig og dine elever /CFU Danmark
Let adgang til e-bøger, film og tv til dig og dine elever

På mitCFU findes et væld af e-bøger, film og tv. Hør, hvordan du søger, hvordan du streamer, og hvordan du giver dine elever adgang til både e-bøger og streaming i skolen og derhjemme.
CFU Danmark

52

Kl. 14.30 lokale 3 - Mød FrontRead på Skolemessen /FrontRead
Mød FrontRead på Skolemessen

Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elever-nes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer.
FrontRead

53

Kl. 14.30 lokale 4 - Elevinddragelse i undervisningen /Danske Skoleelever
Elevinddragelse i undervisningen

Danske Skoleelever har stået i spidsen for projekter om elevinddragelse i under-visningen. Vi præsenterer den pædagogiske og didaktiske baggrund, men også de praktiske elevinddragelsesværktøjer, der kan understøtte den enkelte klasses elevinddragelsesprocesser i forhold til aktiv deltagelse.
Danske Skoleelever

54

Kl. 14.30 lokale 5 - Kom ind i sproget /Akademisk Forlag
Kom ind i sproget

Mette Vedsgaard Christensen
Hør om dansk som andetsprog og sproglig udvikling for alle: sprogdidaktik, læremidler og dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen.
Akademisk Forlag

55

Kl. 14.30 lokale 13 - Ny forståelse af motivation - se film /UC Lillebælt og Filmkompagniet
Ny forståelse af motivation - se film

Hvordan fremmer vi lysten til læring?
I filmen ”Motiverende læringsmiljøer i praksis” formidles Center for Ungdomsforsknings viden. Få en model for 5 motivationsorienteringer, der kan sættes i spil. Se Filmkompagniet.dk hvis du vil vide mere om filmen.
UC Lillebælt og Filmkompagniet

56


 

 

 

 

;