FORMIDDAGSKURSER

Ny fælles naturfagsprøve - fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. kl.

Du får indsigt i fællesfaglig undervisning i praksis samt en vejledning til arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Workshoppen giver mulighed for gruppevis at arbejde praktisk med, hvordan du får din undervisning til at fungere i praksis. Der vil desuden være ideer til, hvordan naturfagsprøven.gyldendal.dk kan bruges i den daglige undervisning med brug af Fællesfaglige Fokusområder. 

Tilmelding viacfu.dk/CFU17832
Onsdag den26. april 2017 kl. 9 - 12
Målgruppe Lærere som underviser i fysik/kemi, biologi
eller geografi i 7.-9. klasse
Martin Krabbe Sillasen, forfatter og lærer.
Kristian Nordholm, redaktør på sitet
naturfagsprøven.gyldendal.dk.
I samarbejde med Gyldendal

Scenariebaseret danskundervisning - faglighed og it med mening

Hør Simon Skov Fougt fortælle om, hvordan scenariebaseret undervisning kan sætte danskfagets kerneområder i spil på nye måder og understøtte multimodale produktioner i undervisningen og det 21. århundredes kompetencer. 

Multimodale produktioner og det 21. århundredes kompetencer kan være med til at sikre en nutidig danskundervisning, som eleverne kan se sig selv i og tænder på. Kurset fokuserer på, hvad scenariebaseret undervisning har at byde på med dets blik for, hvordan faglighed anvendes og udfoldes i verden uden for skolen. Med eksempler fra dansksystemet Kaliber præsenteres og diskuteres den scenariebaserede undervisning, som tager problemstillinger og med danskfaglig fordybelse i form af loops udvikle multimodale produkter.

Tilmelding: viacfu.dk/CFU17833
Onsdag den 26. april 2017 kl. 9 - 12
Målgruppe Dansklærere i udskolingen
Simon Skov Fougt, forfatter til Kaliber,
cand.pæd. og ph.d., Professionshøjskolen
Metropol I samarbejde med Alinea


Nyt Format til indskolingen

Bevægelse, differentiering, it, evaluering og tydelige læringsmål er alle væsentlige elementer, der fastholdes eller udbygges i det nye Format for indskolingen.

Med en blanding af teori, praktiske øvelser og værkstedsaktiviteter vil instruktørerne give en række eksempler på, hvordan det nye Format vil bidrage til en lærerig, varieret og motiverende matematikundervisning med afsæt i de nye Fælles Mål. Omdrejningspunktet er Format til børnehaveklassen og 1. klasse, da disse årgange, som de to første, vil være klar til brug fra starten af næste skoleår. 

Til sidst vil vi vise, hvordan du kombinerer Alineas matematiksystemer med det adaptive træningslæremiddel CampMat, som ser den enkelte elevs styrker og svagheder og sikrer, at dine elever arbejder med præcis den type opgave, de har brug for.

Tilmelding:  viacfu.dk/CFU17834
Torsdag den 27. april 2017 kl. 9 - 12
Målgruppe Matematiklærere i indskolingen
Janus Madsen, lærer og læremiddelforfatter, Alinea
Alice Kastbjerg Darville, lærer og læremiddelforfatter, Alinea
I samarbejde med Alinea

Digitale spil i dit klasserum - engelsk i udskolingen

Kurset er aflyst!

Nyt kursus:

Søgning på nettet

Brug af internettet er for alvor rykket ind i både Fælles Mål, undervisningen og ikke mindst i den nye skriftlige prøve med adgang til internettet. 

Men hvordan eleverne kan blive gode til at søge kvalificeret, vurdere relevansen af de fundne websider og ikke mindst bruge og bearbejde information og inspiration fra nettet i deres skriftlige besvarelse? 

Hvad er udfordringerne for eleverne anno 2016? De får ofte prædikatet at være digitalt indfødte, men fakta er, at de googler i blinde og det faktisk halter med informationskompetencen?

Indledning: Googlegenerationens udfordringer, Informationskompetence fra 1.-10.klasse og søgestrategier og læseteknikker.

Søg: Forberede sin søgning, At søge efter inspiration, information og baggrundsviden og søgeværktøjer i Google.

Vurder: Kildekritik i praksis og krav til kildelisten.

Brug: Fra information til viden. Integrer og citer.

Foredragsholder er forfatter og konsulent Charlotte Rytter, som for nylig har udgivet den anmelderroste 'Søg på nettet'. En elevens guide til informationssøgning i alle fag.

Torsdag den 27.4 Kl. 9.00 - 12.00 i lokale 5

 

 

 

 

 


 

 

;