INDEN MESSEN

Standinformationer

Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den
11. september 2017 kl. 9.00 via skolemessen.dk/udstiller
Tildeling af stand sker efter ”først til mølle” princippet.
Standplanen er tegnet på forhånd. Se standplanen på
hjemmesiden.
Deadline for tilmelding er fredag den 13. oktober 2017. 

Standpris

Pris pr. kvm. er differentieret.

Kongressalen: 1.500 kr./kvm. 
Musikhuset: 1.100 kr./kvm. 
Arkaden: : 1.100 kr./kvm
Balkon: 
1.100 kr./kvm


Prisen inkluderer: Hvide vægge, hylder, spotlys og trådløs internetforbindelse og 230 V – men ikke fx gulvtæppe. 

Kablet internetforbindelse: 750 kr. for begge messedage

Standudstyr

Ekstra udstyr bestilles direkte hos udstillingsfirmaet BIGINI.

Allan Ørslund
T: +45 20 77 79 30
E: allan@bigini.dk

Birgitte Schmidt,
T: +45 2248 0930
E: birgitte@bigini.dk 

Connie Jung
T: +45 28 40 05 27
E: Connie@bigini.dk

Ole Tødt
T: +45 42 30 43 50
E: ole@bigini.dk

Messekatalog / annoncering

Hver udstiller har mulighed for at annoncere i Messekataloget. 

Mere end 55 % af de besøgende læser kataloget, der trykkes i et oplag på 50.000.

Kataloget udsendes til samtlige undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen samt efterskoler m.v. 

Kataloget udsendes også til læreruddannelser.

Messekataloget distribueres til institutioner i Jylland og på Fyn i uge 2-5.

Deadline for aflevering af annoncer:
Mandag den 30. oktober 2017.


Henvendelse til:
Tina Agesen-Pagh
T: 87552704
E: tap@via.dk

Booking af udstillerforedrag

Alle udstillere kan efter ”først til mølle” reservere bindende plads i messeprogrammet til foredrag, så længe der er ledige tidsrum.

Hvert foredrag er på 45 min. og prisen er kr. 3.500. Hver workshop er på 1½ time og prisen er kr. 6.000.
Foredrag afvikles således: 

Onsdag kl. 10.00 – 15.30 
Torsdag kl. 09.30 – 15.30

NYT!

Som noget nyt er der nu mulighed for at afholde workshop af 1½ times varighed ud over de almindelige foredrag på 45 minutter. Man kan vælge følgende kombinationer:

1 foredrag á 45 minutter
2 foredrag á 45 minutter
3 foredrag á 45 minutter
1 Workshop á 1½ time
1 workshop á 1½ time + 1 foredrag á 45 minutter
2 workshops á 1½ time ( én workshop pr. dag)

Foredrag/workshop omtales i Messekataloget, der rundsendes til samtlige skoler januar 2018.

Tekst pr. foredrag er max. 270 tegn - workshop max. 500 tegn - incl. mellemrum, overskrift samt arrangerende udstiller. Der skal fremsendes endelig indholdsbeskrivelse, evt. foto af foredragsholder samt korrekt titel på foredragsholderen.

Deadline for booking af foredrag og fremsendelse af indhold mv. er torsdag den 19. oktober 2017 til foredragskoordinator Hanne Due Bak, hdb@ucn.dk, mobil 72 69 08 81.

Foredragsværter

Ved hvert foredrag er der en vært samt teknisk support.

Foredragslokaler

Alle lokaler er udstyret med et interaktivt board, lyd, computer, netadgang samt en projektor.
Er der brug for ekstra teknisk udstyr, kontaktes

Peter Søgaard
T: mobil 87552782
E: peso@via.dk

Mad og drikkevarer 

Der må ikke udleveres mad og drikkevarer fra standen uden en skriftlig forhåndsaftale om betaling med SCC/Radisson Blu eller Musikhuset. 
Kontakt tap@via.dk for yderligere information om en evt. betalingsaftale.  

Temaguide 

Skolemessen tilbyder igen i år de besøgende en guide over stande, som udbyder materialer inden for udvalgte temaer.

Oversigten lægges på skolemessen.dk og uddeles også fysisk på messen. 

Mere om temaguiden  samt link til angivelse af temaer tilgår senere.

 

 


Annoncering i MessekatalogetBannere til ophængning

I SCC’s Arkade og i Kongressalen er der mulighed for at
ophænge et begrænset antal bannere.

Alle bestilles hos BIGINI hvortil også pdf-filer leveres. 

Kontakt venligst BIGINI.
Allan Ørslund
T: +45 20 77 79 30
E: allan@bigini.dk

Pladserne reserveres efter "først-til-mølle", og der kan kun reserveres én plads pr. bestiller.

Annonceringspriser

Annoncestørrelser og priser
 

Tilføj billede / priser på udendørs søjler.

Broen ved Banket Foyeren

 

1,6 x 6,0 m. Udbydes i 2 andele á 1,6 x 2,9 m

Pris pr. andel: kr. 3820,- (excl. moms)

Skolemessen benytter en bro på samme etage til sit eget banner. Denne bro ligger foran broen ved Banket Foyeren, som så først ses fuldt, når man som besøgende går ned ad trappen mod messeområdet.


Højre spalte

Arkaden

 

3 stk. 3,5 x 1 m

Banneret kan ses fra begge sider.
Lay-outet må gerne være forskelligt.

Pris pr. banner: kr. 5.000,- (excl. moms)


Kongressalen

 

Mellem stolperne i Kongressalen findes 3 bannerpladser
á 2,6 x 5 m.
Udbydes i 6 kvadratiske pladser á 2,5 x 2,5 m.


Pris pr. andel: kr. 4625,- (excl. moms)

;