PRAKTISK INFO

Deadlines

Fredag den 13. oktober 2017
Deadline for tilmelding til Skolemessen.

Fredag den 13. oktober 2017
Deadline for booking af foredrag

Torsdag den 19. oktober 2017
Deadline for aflevering af foredragstekst.


Mandag den 23. oktober 2017
Deadline for tegning af annoncer

Mandag den 30. oktober 2017
Annoncer skal leveres til tryk

Uge 2 til 5 2018
Messeavisen distribueres i Jylland og på Fyn.

Medio februar
Åbnes for bestilling af forplejning ved BIGINI.

Fredag den 30. marts 2018
Indhold til standevents aftales/sendes til Rasmus Bergstedt
E: rabe@via.dk

Mandag den 26. marts 2018
Deadline for tilmelding til aftenarrangement for udstillere.

Parkering

Der er mulighed for parkering ved Scandinavian Congress Center/Hotel Radisson/Musikhuset

Ved parkeringsanlægget skal man trække en indkørselsbillet for at komme ind. Denne billet bruges kun til timeafregning i automaterne.

Hvis man på messen køber en udkørselsbillet, skal man blot smide indkørselsbilletten ud.

Én udkørselsbillet kan benyttes til én udkørsel. Udkørselsbilletter kan købes i messecaféerne til kr. 60,- pr. stk.

Af- og pålæsning ved Kongressal, Balkon og Arkade

Der er mulighed for af- og pålæsning lige bagved Scandinavian
Congress Center, Eckersbergsgade 13, 8000 Aarhus C.Af- og pålæsning ved MusikhusetMusikhuset, Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 000 Aarhus C

Ankomst

Udstillere modtages af en områdeansvarlig standvært og får udleveret en informationskuvert – indeholdende opdateret standplan, telefonliste samt evt. bestilte spisebilletter til forplejning på messedagene, billetter til aftenarrangementet og navneskilte-hangere.

Følgende krav skal efterfølges:
Opbyggede stande og udstillinger udføres af ubrændbare eller svært antændelige materialer. Stoffer og lignede (fx bannere og roll-ups) skal være brandimprægnerede eller efter nærmere godkendelse. Gulvbelægning skal være mindst svarende til KL G.

Det kræves af og påhviler arrangøren – og derved den enkelte standholder – at medbringe alle godkendelser. Disse godkendelser skal afleveres før arrangementets start til Radisson BLU Scandinavia Hotel eller Musikhuset. Det må forventes, at myndighederne ikke vil godkende opstilling af en stand, der ikke kan fremvise alle godkendelser.

Der må ikke anvendes åben ild, herunder gas.

Salg af materialer

Der er mulighed for at sælge undervisningsmaterialer m.v. fra standene.

Kontanter

Skolemessen kan desværre ikke tilbyde hævning af kontanter. Der henvises til hæveautomater i byen.

Garderobe

I kælderen ved Kongressalen findes der en bemandet garderobe.

Overnatning

Vi har forhåndsreserveret hotelværelser på: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel (samme bygning som
Scandinavian Congress Center)

Værelser koster 1.335 kr. pr. nat inkl. morgenmad.

Bestil og betal værelser direkte ved at følge dette link:
Værelser Skolemessen 2018

Værelserne bookes efter "først til mølle" - og skal være bestilt senest den 1. april 2018.

Udstillere sørger selv for booking af værelser.

Sponsorer

Ønsker du at være med som sponsor for Skolemessen 2018, så kontakt:

Hanne Due Bak 
E: hdb@ucn.dk eller
T: 72 69 08 81.

B2B-møder

Har I som udstillere behov for B2B møder under messen, kan mødelokaler evt. bookes hos:

Rikke Ross, Radisson,
tlf. +45 86 12 86 65,
Rikke.ross@radissonblu.com


Aflevering/afhentning af varer

Scandinavian Congress Center

Hvis materialer skal sendes, skal det sendes til:
Radisson BLU Scandinavia Hotel, Aarhus
Skovgaardsgade, 8000 Århus C. Att.: Vareindlevering
Vedr. Skolemessen den 18. og 19. april 2018
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

Bemærk: Materiale kan tidligst sendes torsdag den 12. april 2018.

Hvis udstillere/opstillingsfirmaer/fragtmænd skal aflevere/hente:
Adresse: Eckersbergsgade 13, 8000 Århus C (ved Bowlinghalen)
Men kun tirsdag-torsdag. Før tirsdag: Skovgaardsgade, så kører Radisson Blu fragt ned til Billetøen tirsdag, hvor I selv kan afhente det. Bedst, hvis fragt først kommer tirsdag! 

Udstillerne sørger selv for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer/firmanavn samt tydelig leveringsadresse.

Alle varer skal være afhentet senest fredag den 20. april 2018 kl. 16.00.

Varer, der ikke er fjernet, fjernes af Radisson BLU Scandinavia Hotel. Prisen er kr. 3.000,- pr. stand, som efterfølgende faktureres den enkelte udstiller.

 

Forplejning for udstillere i Kongressal, Arkade og Balkon

I kan bestille følgende: 

Tirsdag aften (leveres på standområdet):
1 sandwich, 1 stk frugt, 1 kildevand 
DKK 135,- (inkl. moms)

Onsdag:
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 250,- (inkl. moms)

Torsdag:
Frokostbuffet inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 250,- (inkl. moms)

Forplejningen bestilles ved BIGINI medio februar 2018. 

BEMÆRK: I messecaféerne er det muligt at købe forfriskninger, herunder boller, sandwich og salater samt diverse drikkevarer, kage og snacks.  

Skolemessen gi'r gratis kaffe, te og vand til udstillere. 

Forplejning for udstillere i Musikhuset

I kan bestille følgende:

Onsdag:
Frokosttallerken inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 250,- (inkl. moms)

Torsdag:
Frokosttallerken inkl. 1 sodavand og kage "to go"
DKK 250,- (inkl. moms)

Forplejningen bestilles ved BIGINI medio februar 2018. 

BEMÆRK: I caféen er det muligt at købe af caféens øvrige udbud.

Skolemessen gi'r gratis kaffe, te og vand til udstillere. 

Aflevering/afhentning af varer

Musikhuset

Hvis materialer skal sendes, skal det sendes til:
Musikhuset, Aarhus
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus C
Vedr. Skolemessen den 18. og 19. april 2018
Firmanavn: XX
Stand nr.: XX

Hvis udstillere/opstillingsfirmaer/fragtmænd skal aflevere/hente:
Adresse: Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus
Udstillerne sørger selv for at bestille vognmand til returvarer, der pakkes og påføres standnummer/firmanavn samt tydelig leveringsadresse.

Alle varer skal være afhentet senest torsdag den 19. april 2018 kl. 22.00.

Varer, der ikke er fjernet, fjernes af Musikhuset. Prisen er kr. 3.000,- pr. stand, som efterfølgende faktureres den enkelte udstiller.

Øvrige informationer

For yderligere informationer kontakt:

Rasmus Bergstedt, rabe@via.dk, 8755 2734 - Projektleder
Tina Agesen-Pagh, tap@via.dk, 8755 2704 - Sekretariatet

Force majeure

Ved uforudsete hændelser udenfor Skolemessens kontrol, som strejke, lockout, blokade, brand eller terror, hæfter Skolemessen ikke økonomisk for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af arrangementet over for den enkelte udstiller, ligesom udstillerne ikke kan kræve kompensation for udgifter vedrørende standleje, standopbygning, annoncering m.v., hvis uforudsete hændelser nødvendiggør en aflysning.

Ret til ændringer forbeholdes.

;