INDEN MESSEN

Åbningstid
Tirsdag den 27. april 2021: 09.00 - 16.00
Onsdag den 28. april 2021: 09.00 - 16.00

Som udstiller på Skolemessen forpligtiger du dig til at udstille i hele messens åbningstid.

Køb af stand
Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den 8. september 2020 kl. 9.00 via http://www.skolemessen.dk/for-udstillere/
Tildeling af stand sker efter ”først til mølle” princippet, Der vil dog være visse samarbejdsrelaterede forhåndsreservationer samt reservationer, der er genbestillinger fra den aflyste messe i 2020.
Standplanen er tegnet på forhånd. Se standplanen på hjemmesiden fra primo august.
Deadline for tilmelding er fredag den 9. oktober 2020. 

OBS!
Stande på Balkon ud mod foyer har kun skillevægge og ingen bagvæg.
Stande i Musikhuset er tilpasset foyeren og korrigerer derfor fra standardhøjde. Kontakt BIGINI for mere info.
Temperatursvingninger i Arkaden kan forekomme.

Afbestilling af stand
Tilmelding er bindende. Hvis standen afmeldes inden den 29. januar 2021 opkræves et afbestillingsgebyr på kr. 500,-
Ved afbestilling efter den 29. januar 2021 opkræves et gebyr svarende til 50% af den samlede pris for bestilling af stand/foredrag/annoncer.
Ved afbestilling efter den 26. marts 2021 opkræves det fulde beløb.

Standpris
Pris pr. kvm. er differentieret.

Kongressalen: 1.600 kr./kvm. 
Musikhuset: 1.100 kr./kvm. 
Arkaden: : 1.100 kr./kvm
Balkon: 
1.100 kr./kvm

Prisen inkluderer: Hvide vægge, hylder, spotlys og trådløs internetforbindelse og 230 V – men ikke fx gulvtæppe. 

Kablet internetforbindelse: 750 kr. for begge messedage

Beløbene er excl. moms.

Standudstyr
Ekstra udstyr bestilles direkte hos udstillingsfirmaet BIGINI.

Connie Jung
T: +45 28 40 05 27
E: Connie@bigini.dk

Opstilling
Der er adgang til standområderne fra mandag kl. 16.00, hvor alle stande er klargjorte af Bigini.

Standnummer
Hver stand har ved reservationen fået tildelt et standnummer.

Standevents
Hvis en udstiller ønsker en ekstraordinær aktivitet/standevent aftales dette senest fredag den 27. marts 2020 med projektlederen:
Sara Sejrskild Rejsenhus
E: sara@via.dk

Booking af udstillerforedrag
Alle udstillere kan efter ”først til mølle” reservere bindende plads i messeprogrammet til foredrag, så længe der er ledige tidsrum. Der kan max. bestilles 3 foredrag pr. udstiller.

Hvert foredrag er på 45 min. og prisen er kr. 3.600.
Foredrag afvikles i følgende tidsrum:

Tirsdag kl. 10.00 – 15.30
Onsdag kl. 09.30 – 15.30

Foredrag omtales i Messekataloget, der rundsendes til samtlige skoler februar 2021.

Tekst pr. foredrag er max. 270 tegn incl. mellemrum, overskrift samt arrangerende udstiller. Der skal fremsendes endelig indholdsbeskrivelse, evt. foto af foredragsholder samt korrekt titel på foredragsholderen.

Deadline for booking af foredrag er tirsdag den 1. december 2020 
Deadline for fremsendelse af indhold mv. er fredag den 4. december 2020 til foredragskoordinator

Hanne Due Bak
T: 72690881
E: hdb@ucn.dk

Foredragsværter
Ved hvert foredrag er der en vært samt teknisk support.

Foredragslokaler
Alle lokaler er udstyret med et interaktivt board, lyd, computer, netadgang samt en projektor.
Er der brug for ekstra teknisk udstyr, kontaktes

Peter Søgaard
T: mobil 87552782
E: peso@via.dk

Mad og drikkevarer
Der må ikke udleveres mad og drikkevarer fra standen uden en skriftlig forhåndsaftale om betaling med ACC/Radisson Blu eller Musikhuset.
Kontakt tap@via.dk for yderligere information om en evt. betalingsaftale.

 


Registrering af personale
Husk at registrere standens personale. Adgangstegn og navneskilte til medarbejdere får I ved at registrere samtlige navne. Link kommer snarest.

I jeres udstillerkuvert ligger der hangere til adgangstegn/navneskilte. I må naturligvis gerne anvende egne navneskilte. 

Bannerreklamer på skolemessen.dk
Der er mulighed for at tilkøbe bannerannoncer til visning på forsiden af skolemessens hjemmeside.
Kontakt
Peter Søgaard,
peso@via.dk
T 87552782

APP til registrering af besøgende på standen
Alle besøgende på Skolemessen registreres ved ankomst og bærer navneskilt med stregkode. I kan som bekendt købe en App, der kan skanne besøgendes kontaktoplysninger.

Prisen pr. App er kr. 1.000,- pr. bruger, der skal oprettes.

Fik du ikke bestilt app ved registering af stand kan du bestille via mail/tlf:

Peter Søgaard
E: peso@via.dk
T: 87552782


Messekatalog / annoncering
Hver udstiller har mulighed for at annoncere i Messekataloget. 

Mere end 55 % af de besøgende læser kataloget, der trykkes i et oplag på ca. 25.000.

Kataloget udsendes til samtlige undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen samt efterskoler m.v. 

Kataloget udsendes også til læreruddannelser.

Messekataloget distribueres til institutioner i Jylland og på Fyn i uge 8-9.

Deadline for bestilling af annoncer:
Tirsdag den 1. december 2020

Deadline for aflevering af annoncer:
Fredag den 5. december 2020

Annonce leveres som trykklar pdf-fil.

Billeder i annoncerne skal have en effektiv opløsning på 300 dpi.

Hvis der er tale om en helsides annonce der går til kant, så husk at lægge 3 mm til beskæring ud over kant, og sæt skæremærker på.

Henvendelse til:
Tina Agesen-Pagh
T: 87552704
E: tap@via.dk  

Bannere til ophængning
I ACC’s Arkade og i Kongressalen er der mulighed for at
ophænge et begrænset antal bannere.

Alle bestilles hos BIGINI hvortil også pdf-filer leveres. 

Kontakt venligst BIGINI.
Connie Jung
T: +45 28 40 05 27
E: Connie@bigini.dk

Pladserne reserveres efter "først-til-mølle", og der kan kun reserveres én plads pr. bestiller. 

Annoncetyper i Messekataloget

Annoncestørrelser og priser 


 

Tilføj billede / priser på udendørs søjler.

Broen ved Banket Foyeren
1,6 x 6,0 m. Udbydes i 2 andele á 1,6 x 2,9 m

Pris pr. andel: kr. 3820,- (excl. moms)

Skolemessen benytter en bro på samme etage til sit eget banner. Denne bro ligger foran broen ved Banket Foyeren, som så først ses fuldt, når man som besøgende går ned ad trappen mod messeområdet.


Arkaden
3 stk. 3,5 x 1 m

Banneret kan ses fra begge sider.
Lay-outet må gerne være forskelligt.

Pris pr. banner: kr. 5.000,- (excl. moms)


Kongressalen
Mellem stolperne i Kongressalen findes bannerpladser
á 2,6 x 5 m.
De udbydes i 4 kvadratiske pladser á 2,5 x 2,5 m.

Pris pr. andel: kr. 4625,- (excl. moms)

;